เป้าหมายการเติบโตการส่งออก

คณะกรรมาธิการร่วมการค้าอุตสาหกรรมและการธนาคาร ได้คาดการณ์การเติบโตของ GDP ที่ 4 ถึง 4.3 เปอร์เซ็นต์ในปี 2562 ประธานหอการค้าและหอการค้าไทยนายกัลยาสารสินกล่าวในการแถลงข่าวหลังการประชุม เมื่อวาน เขาเสริมว่าปัจจัยขับเคลื่อนการขยายตัวร้อยละ 4 จะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นและการลงทุนของภาครัฐรวมทั้งการฟื้นตัวของตัวเลขการท่องเที่ยว

คณะกรรมการยังคงมีเป้าหมายการเติบโตการส่งออกร้อยละ 8 สำหรับปีพ. ศ. 2561 โดยอ้างถึงการหยุดการค้าเสรีสหรัฐฯ – จีนเป็นเวลา 90 วันเป็นเหตุผลสำคัญ อย่างไรก็ตามการส่งออกคาดว่าจะหดตัวระหว่างปี 2563 ถึงปีที่ 7 ถึงร้อยละ 7 โดยมีปัจจัยเสี่ยงคือการกลับมาทำสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีนและความไม่แน่นอนของอังกฤษ Brexit