ส่งเสริมการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้

มาตรการทางภาษีเพื่อส่งเสริมการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพโดยมีจุดประสงค์เพื่อลดขยะพลาสติก บริษัท ที่ซื้อบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้สามารถหักค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจากภาษีของพวกเขาในระดับ 1.25 เท่า ซึ่งจะครอบคลุมช่วงเดือนมกราคมปีนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เขากล่าว
ตัวอย่างเช่นหาก บริษัท ใช้จ่าย 100 บาทเพื่อซื้อพลาสติกย่อยสลายได้

มันสามารถหักภาษีได้ 125 บาท มาตรการดังกล่าวจะช่วยให้รัฐบาลสามารถลดต้นทุนในการจัดการกับขยะได้ คาดว่ามาตรการนี้จะทำให้รัฐบาลเสียค่าใช้จ่าย 1.3 พันล้านบาท แต่ช่วยส่งเสริมการใช้พลาสติกย่อยสลายได้ การเคลื่อนไหวดังกล่าวจะช่วยให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายในการเป็น Bio Hub ของอาเซียนนายณัฐพรกล่าวเสริม มาตรการภาษีครั้งที่สองที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้เป็นการขยายเวลาสองปีในช่วงเวลาที่ บริษัท ขนาดใหญ่ที่ช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถหักค่าใช้จ่ายได้มากถึงระดับหนึ่งนายณัฐพรกล่าว ส่วนขยายจะอนุญาตให้มีการหักเงินจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 แทนการหมดอายุเดิมเมื่อสิ้นเดือนธันวาคม 2561